Home Bestuur

Bestuur

Voorzitter:

Cees Maagdelijn

Secretariaat:

1e secretaris: Nicole Stoute

Vice voorzitter: Ab vd Broeke

Adjunct: Saskia Sweers

Algemeen coördinator: Gerard Stoute

Penningmeester: Leonie van Tilburg

2e penningmeester: Nico den Heijer

IT/PR: Yentl vd Mey

IT/PR: Patricia de Best

Commissielid: Davey van Leeuwen

Commissielid: Frits Groothuis

Jeugd OV vertegenwoordiger:

Bente Bolland

Commissie Feestweek/Koningsdag:

Cees, Hugo, Davey, Bente, Leonie, Mark, Thomas, Saskia, Frits, Marcella

Volg ons op Instagram