Home Privacy beleid

Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

De Oranjevereniging Wilhelmina verwerkt persoonsgegevens. Het bestuur wilt u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Oranjevereniging Wilhelmina.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd, e-mailadres, bankrekeningnummer en foto’s. Wanneer deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreekt men over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie en waarvoor verwerkt de Oranjevereniging Wilhelmina persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden, vrijwilliger bent of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij u op de juiste wijze inschrijven.

Als u eenmaal lid bent of een relatie met de Oranjevereniging Wilhelmina bent aangegaan dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, sponsorgelden enzovoorts.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers

(ere)leden met doorlopende machtiging.Voorletter
Achternaam Adres Bankrekeningnummer Wijk
Aangemeld als lid van de Oranjevereniging Wilhelmina. Aanmelding is vrijwillig en is een vorm van toestemming.1 jaar na opzegging lidmaatschap.Bestuursleden waaronder ledenadministratie en penningmeester. Incassanten van betreffende wijk waar betrokkene woonachtig is.
(ere)leden zonder doorlopende machtiging.Voorletter
Achternaam Adres Wijk
Aangemeld als lid van de Oranjevereniging Wilhelmina. Aanmelding is vrijwillig en is een vorm van toestemming.1 jaar na opzegging lidmaatschap.Bestuursleden waaronder ledenadministratie en penningmeester. Incassanten van betreffende wijk waar betrokkene woonachtig is.
Bestuursleden en vrijwilligers.Voornaam
Achternaam Adres Bankrekeningnummer E-mailadres Telefoonnummer
Gekozen als bestuurslid, aangemeld als vrijwilliger.5 jaar. Sommige informatie blijft beschikbaar voor historische doeleinden.Bestuursleden.
Versturen digitale berichten waaronder nieuwsbrieven.Voornaam
Achternaam E-mailadres
Het versturen van uitnodigingen en aandacht vestigen.1 jaar na opzegging. Sommige informatie blijft beschikbaar voor historische doeleinden.Betrokken deelnemer. Overige deelnemers in BCC.
Sponsoren.Naam bedrijf
Naam eigenaar Adres Bankrekeningnummer Telefoonnummer Sponsorbedrag
Jaarlijkse persoonlijke aanmelding als sponsor.1 jaar na afmelding.SponsorCie, penningmeester en secretaris. De drukker van het programmablad alleen de bedrijfsnaam.
Bedrijven en organisaties waar de vereniging een relatie mee heeft.Naam bedrijf/organisatie
Naam contactpersoon Adres Bankrekeningnummer Telefoonnummer
Werkzaamheden verrichten t.b.v. de vereniging.1 jaar na afmelding. Sommige informatie blijft beschikbaar voor historische doeleinden.Bestuursleden.

Verwerkt de Oranjevereniging ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens van betreffende ras.

  • Wij verwerken geen bijzondere gegevens

Hoe gaat de Oranjevereniging Wilhelmina met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor ze zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

  • De ledenadministratie kan bij de gegevens van alle leden van de Oranjevereniging.
  • De secretaris kan bij de gegevens van mensen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden, waar de vereniging een relatie mee heeft, willen hebben of heeft gehad.
  • De penningmeester kan bij de gegevens van de leden die een doorlopende machtiging hebben ondertekend en bij de gegevens van mensen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden, waar de vereniging een relatie mee heeft of heeft gehad.

Overige bestuursleden kunnen indien noodzakelijk inzicht krijgen in diverse bestanden.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Oranjevereniging Wilhelmina gebonden aan de daarvoor geldende Wet- en Regelgeving. Zie voor nadere informatie ons Privacy beleid informatiebeveiliging.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Oranjevereniging Wilhelmina kunt u terecht bij de secretaris van de vereniging te bereiken via e-mailadres
info@ov-wilhelmina-valkenburg.nl

Wijziging Privacybeleid

De Oranjevereniging Wilhelmina behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Dit privacy beleid is te raadplegen op www.ov-wilhelmina-valkenburg.nl

Volg ons op Instagram